Ακολουθήστε μας

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Χάος άφησαν πίσω τους οι οπαδοί ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (φωτό)

Καταμέτρηση των ζημιών που υπέστησαν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ κάνουν από σήμερα οι υπεύθυνοι του σταδίου. Ενα αναψικτήριο καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά, δεκάδες κάγκελα και διαχωριστικά είναι σπασμένα, δεκάδες καθίσματα, αντικείμενα πεταγμένα παντού, ακόμα και ογκόλιθοι.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι κατατοπιστικές.

ÊÕÐÅËËÏ / ÔÅËÉÊÏÓ 2018 / ÁÅÊ – ÐÁÏÊ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÈÁÍÁÓÇÓ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ / EUROKINISSI)

ÊÕÐÅËËÏ / ÔÅËÉÊÏÓ 2018 / ÁÅÊ – ÐÁÏÊ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÈÁÍÁÓÇÓ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ / EUROKINISSI)

ÏÁÊÁ / ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÁÓ ×ÙÑÏÓ ÔÇÍ ÅÐÏÌÅÍÇ ÇÌÅÑÁ ÔÏÕ ÔÅËÉÊÏÕ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)

ÏÁÊÁ / ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÁÓ ×ÙÑÏÓ ÔÇÍ ÅÐÏÌÅÍÇ ÇÌÅÑÁ ÔÏÕ ÔÅËÉÊÏÕ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)

ÏÁÊÁ / ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÁÓ ×ÙÑÏÓ ÔÇÍ ÅÐÏÌÅÍÇ ÇÌÅÑÁ ÔÏÕ ÔÅËÉÊÏÕ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)

ÏÁÊÁ / ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÁÓ ×ÙÑÏÓ ÔÇÍ ÅÐÏÌÅÍÇ ÇÌÅÑÁ ÔÏÕ ÔÅËÉÊÏÕ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)

ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÁÓ ×ÙÑÏÓ ÔÏÕ ÏÁÊÁ ÔÇÍ ÅÐÏÌÅÍÇ ÇÌÅÑÁ ÔÏÕ ÔÅËÉÊÏÕ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)

Περισσoτερα για ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Follow Us

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ